Zarząd ChKK

Zarząd Choszczeńskiego Klubu Karate

Prezes Henryk Kucharski

Wiceprezes Wiesław Miłaszewski
Wiceprezes Jerzy Myczkowski
Skarbnik Malwina Jędrowska
Sekretarz Lech Macierzyński